Logo

Letisko Očová s.r.o. je spoločnosť ktorá vznikla za účelom revitalizácie areálu Letiska Očová. V súčasnosti prebieha príprava Koncepcie rozvoja Letiska Očová, vrátane modelov jeho dlhodobej udržateľnosti. Na letisku pôsobí a jeho správu zabezpečuje Slovenský aeroklub Očová O.Z. s históriou siahajúcou až do roku 1949. Aeroklub na letisku prevádzkuje motorové i bezmotorové lietanie, parašutizmus a v spolupráci so spoločnosťou Sky Service s.r.o. aj prenájom lietadiel a leteckú školu. Letisko Očová je neverejné vnútroštátne letisko s nepravidelnou dopravou nachádzajúce sa v regióne Podpoľanie, severovýchodne od mesta Zvolen v blízkosti obce Očová. Disponuje dvomi trávnatými vzletovými a pristávacími dráhami rozmerov 800 x 50 m. V súčasnosti je bez pravidelných liniek.

Spoločnosť Letisko Očová v spolupráci s leteckou školou Sky Service poskytuje pre pilotov a záujemcov o lietanie prenájom lietadiel pre lietanie ako v rámci Slovenskej republiky tak aj v rámci celej Európskej únie. Záujemcovia o prenájom lietadiel majú dve možnosti, buď si prenajať lietadlo bez pilota, ak sú držiteľmi platne pilotnej licencie, alebo si lietadlo prenajať so skúseným pilotom. V spolupráci s partnerskými organizáciami zabezpečujeme prenájom lietadiel Cessna 150, Cessna 172, Zlín 142, Zlín 43, Zlín 226, L60 S, Diamond DA20 a Diamond DA40.

Letisko Očová v spolupráci s leteckou školou Sky Service poskytuje profesionálne služby pilotom a záujemcom o lietanie v nasledovných druhoch výcvikov:

  • Súkromný pilot lietadiel: pre tých, ktorí sa chcú získať vlastnú pilotnú licenciu Private Pilot License (Airplane).
  • Preškoľovací výcvik: pre tých, ktorí potrebujú nadobudnúť praktické letové návyky pre konkrétny typ lietadla.
  • Zdokonaľovacie výcviky: Zdokonaľovanie sa v technike pilotáže, navigácii a prevádzkových postupoch, plánovanie a vykonanie letu, lety v riadených oblastiach, medzinárodné lety.

Letisko Očová chce okrem štandardných služieb spojených s letectvom v budúcnosti ponúkať aj možnosti ubytovania v revitalizovaných kapacitách letiska. Obec Očová situovaná neďaleko miest Zvolen a Banská Bystrica je bránou do chránenej krajinej oblasti Podpoľanie. Malebná podhorská krajina zaradená do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO vyniká prírodnými krásami, množstvom lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj jedinečnou a stále živou ľudovou kultúrou. Letisko Očová Vás pozýva objavovať zaujímavosti a krásy tohto regiónu pod majestátnou Poľanou ako zo zeme tak i zo vzduchu!